Wyszukiwanie po

Warstwy

Ustawienia Cieni

Lidar Settings

Load WFS/WMS

Wczytaj warstwy

Select data projection

Load
2019

Pomiary

Odległość:

Różnica wysokości:

Skopiowano do schowka
Nie znaleziono podanego adresu
1823 - F.de Viebig
Sieć osadnicza na obszarze obecnej Łodzi pod koniec rządów pruskich (ok. 1806 r.)
Wczytywanie modelu
Wczytaj
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

NAWIGACJA

WYŚWIETLANIE

WYBÓR MATERIAŁU

POMIARY

WYSZUKIWANIE

POZOSTAŁE

REGULAMIN
Edycja pomiarów
Edycja wierzchołków
Przekształcanie
Usuwanie obiektów
Szczegóły obiektu
0 100%
INFORMACJE

Tytuł warstwy:

Rok wykonania:

Autor:

alt :
Aplikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Dialog" w latach 2017-2019